Добри практики и възможности за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие, културна инфраструктура и развитие на туристическите атракции

За събитието

Във връзка с обявената от Програма УРБАКТ III покана за подаване на проектни предложения за Мрежи за съвместно планиране и подготовката на проектни предложения за културна инфраструктура по Приоритетна ос 1 и за развитие на туристически атракции по Приоритетна ос 6 на ОПРР 2014-2020, НСОРБ-Актив ЕООД, организира практически семинар за Вашите експерти, ангажирани с подготовката и изпълнението на проекти и Вашите финансисти. Семинарът ще се проведе на 31 януари и 1 февруари 2019 г. в гр. София, хотел „Царско село“.

С темите, включени в програмата, участниците ще имат възможност да получат практически насоки и да дискутират казуси и въпроси относно конкретните изисквания:

-  На поканата за проектни предложения по програма УРБАКТ (цели на мрежите за планиране, срокове за кандидатстване, възможни партньорства и териториален обхват, финансови ресурси и бюджет) и да се запознаят с опита на общините, участвали в проекти по първата покана;

-  За подготовката на проектни предложения за културна инфраструктура (комбинирано финансиране с БФП и ФИ) и проектни предложения за развитие на туристически атракции (пътя от проектната идея до сключването на договор за предоставяне на финансиране).

За участие в дискусиите са поканени експерти от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ (Национален орган по програма УРБАКТ), УО на ОПРР, както и представители на Фонда за устойчиви градове и Регионалния фонд за градско развитие.

Възможности за партньорство
Календар на събитията

август 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1